DET HÄR ÄR VI

Med fokus på SUSTAINABILITY

Här på BAMA Nordic jobbar vi ständigt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. För oss är det viktigt att ta ansvar för framtiden, och det gör vi genom att få fler att välja grön och växtbaserad mat, erbjuda produkter av hög kvalitet med så låg miljöbelastning som möjligt, ta socialt ansvar och skapa värde genom hela leveranskedjan.

BAMA Nordic utgår från Agenda 2030* såväl som från nationella miljömål. Vi har kommit en bit på väg, men är långt ifrån färdiga. Inom hållbarhet finns det ständigt förbättringar att göra.

*Agenda 2030 är en handlingsplan för hållbar utveckling med 17 globala mål som ska uppnås till år 2030.

DET HÄR ÄR VI

Med fokus på SUSTAINABILITY

Här på BAMA Nordic jobbar vi ständigt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. För oss är det viktigt att ta ansvar för framtiden, och det gör vi genom att få fler att välja grön och växtbaserad mat, erbjuda produkter av hög kvalitet med så låg miljöbelastning som möjligt, ta socialt ansvar och skapa värde genom hela leveranskedjan.

BAMA Nordic utgår från Agenda 2030* såväl som från nationella miljömål. Vi har kommit en bit på väg, men är långt ifrån färdiga. Inom hållbarhet finns det ständigt förbättringar att göra.

*Agenda 2030 är en handlingsplan för hållbar utveckling med 17 globala mål som ska uppnås till år 2030.

Minskat
Matsvinn

Produktion
med Minimal belastning

Resurseffektiva Transporter

Hållbara Förpackningar

Ansvarsfull
Grön utveckling

Minskat
Matsvinn

Produktion
med Minimal belastning

Resurseffektiva Transporter

Hållbara Förpackningar

Ansvarsfull
Grön utveckling

Våra fem fokusområden

Även om vi skulle vilja kan vi inte ha fokus på allt. Hållbarhetsområdet är brett och för att prioritera och lättare gå från ord till handling har vi identifierat fem fokusområden som utgör kärnan i vårt hållbarhetsarbete. För varje fokusområde finns mätbara mål till 2025 eller 2030.

Våra fem fokusområden

Även om vi skulle vilja kan vi inte ha fokus på allt. Hållbarhetsområdet är brett och för att prioritera och lättare gå från ord till handling har vi identifierat fem fokusområden som utgör kärnan i vårt hållbarhetsarbete. För varje fokusområde finns mätbara mål till 2025 eller 2030.

Våra fem fokusområden

Även om vi skulle vilja kan vi inte ha fokus på allt. Hållbarhetsområdet är brett och för att prioritera och lättare gå från ord till handling har vi identifierat fem fokusområden som utgör kärnan i vårt hållbarhetsarbete. För varje fokusområde finns mätbara mål till 2025 eller 2030.

Minskat matsvinn

Matsvinn är en stor utmaning för hela livsmedelsindustrin, och alla måste ta sitt ansvar – från producent till slutkonsument. Inom BAMA arbetar vi systematiskt med att minska matsvinnet genom hela värdekedjan.

Minskat matsvinn

Matsvinn är en stor utmaning för hela livsmedelsindustrin, och alla måste ta sitt ansvar – från producent till slutkonsument. Inom BAMA arbetar vi systematiskt med att minska matsvinnet genom hela värdekedjan.

Produktion med minimal miljöbelastning

Vi arbetar hårt för att minimera våra produktionsanläggningars miljöpåverkan, bland
annat genom att minska avfallsmängderna och vattenanvändningen. För att minska energianvändningen arbetar vi med energieffektivisering och producerar egen, förnybar el.

Produktion med minimal miljöbelastning

Vi arbetar hårt för att minimera våra produktionsanläggningars miljöpåverkan, bland
annat genom att minska avfallsmängderna och vattenanvändningen. För att minska energianvändningen arbetar vi med energieffektivisering och producerar egen, förnybar el.

Resurseffektiva transporter

Liksom andra aktörer i livsmedelskedjan är vi beroende av transporter; råvaror måste transporteras till våra produktionsanläggningar och färdiga produkter ska levereras ut till våra kunder. Vi arbetar aktivt för att få till färre och mer resurseffektiva transporter.

Hållbara förpackningar

Att utveckla smarta och hållbara förpackningar hjälper oss att säkerställa produkternas kvalitet och minskar samtidigt matsvinnet. Vi strävar efter att använda förpackningar som går att materialåtervinnas eller återanvändas och att använda så lite material som möjligt.

Hållbara förpackningar

Att utveckla smarta och hållbara förpackningar hjälper oss att säkerställa produkternas kvalitet och minskar samtidigt matsvinnet. Vi strävar efter att använda förpackningar som går att materialåtervinnas eller återanvändas och att använda så lite material som möjligt.

Ansvarsfull grön utveckling

För oss är ett hållbart arbetssätt i hela värdekedjan den naturliga vägen att leda
verksamheten framåt. Det kräver att vi tar vårt samhällsansvar på flera plan, erbjuder
goda arbetsvillkor och säkerställer att våra uppförandekoder efterlevs. Men också att
vi uppmuntrar fler att äta mer av det gröna.

Ansvarsfull grön utveckling

För oss är ett hållbart arbetssätt i hela värdekedjan den naturliga vägen att leda
verksamheten framåt. Det kräver att vi tar vårt samhällsansvar på flera plan, erbjuder
goda arbetsvillkor och säkerställer att våra uppförandekoder efterlevs. Men också att
vi uppmuntrar fler att äta mer av det gröna.

Vetenskapliga klimatmål

Det finns många vägar att välja i klimatarbetet. Vi har anslutit oss till det globala klimatsamarbetet SBTi (Science Based Targets initiative).

BAMA Hållbarhetsstrategi 2018-2024

Här kan du läsa och ladda ned BAMA Gruppens övergripande hållbarhetsstrategi.

BAMA Hållbarhetsrapport 2022

Här kan du läsa och ladda ned BAMA Gruppens hållbarhetsrapport för 2022.

Vetenskapliga klimatmål

Det finns många vägar att välja i klimatarbetet. Vi har anslutit oss till det globala klimatsamarbetet SBTi (Science Based Targets initiative).

BAMA Hållbarhetsstrategi

Här kan du läsa och ladda ned BAMA Gruppens övergripande hållbarhetsstrategi.