Resurseffektiva transporter

Fyllnadsgraden i transporterna – både i lastbilar och i lastbärare – är en viktig del i att få till mer resurseffektiva transporter och något som vi kontinuerligt arbetar med tillsammans med leverantörer, transportörer och kunder. Vi har dessutom som mål att inrikes godstransporter i högre utsträckning ska ske med fordon som drivs med förnybart bränsle.

ETT AV VÅRA MÅL TILL 2030:

Våra egna kylbilar ska köras på förnybart drivmedel.

Båt istället för lastbil

Som ett led i att minska vår klimatpåverkan har BAMA Fresh Cuts i Helsingborg genomfört tester där vi fraktar salladen med båttransporter istället för lastbilar. En utmaning är hållbarheten; den nyskördade råvaran ska klara en veckas längre transporttid som sjövägen innebär. Det är varken snabbare eller billigare, utan en ren miljövinst om vi lyckas. Hittills har resultaten med sjöfrakt varit varierande, men vi fortsätter pilotprojektet under 2022 och 2023.