ANSVAR I HELA KEDJAN

Händer som gör sallad

hälsosamma vanor

Stora delar av den svenska befolkningen får inte i sig tillräckligt med grönsaker och frukt idag (källa: Växtbaserat Sverige). Vi vill medverka till att fler äter mer av det gröna och växtbaserade.

Det vi äter är en viktig pusselbit för bättre hälsa, men det är också en aktiv livsstil med fysisk rörelse. Vi samarbetar med flera olika idrottsevenemang som riktar sig till en bred målgrupp. 
Särskilt roligt och viktigt är det att försöka ge barn och unga en positiv inställning till rörelse och få dem att se det gröna som en självklar del av tallriken.

Helsingborgs Marathon

Vi sponsrar Helsingborg Marathon som sedan starten 2014 vuxit till ett av Sveriges största maratonlopp. BAMA är huvudsponsor för barnens eget lopp, BAMA Kids Run, som går längs strandpromenaden och är slutspurten av maratonsträckan.

Vasaloppet

Det klassiska skidloppet har värderingar kring hållbarhet, miljö och hälsa som överensstämmer väl med vår vision om en sundare och färskare framtid. Med Vasaloppet ser vi också möjligheter att skapa engagemang hos kunder och leverantörer såväl som hos våra egna medarbetare. Samarbetet gäller både vinterveckan och sommarveckan där man kan delta i olika lopp i mountainbike och löpning.

Fler vill äta växtbaserat

27 % av svenskarna vill öka sin andel vegetarisk kost (källa: ICA ”Sälj mer vego” 2021/21). Hälsa, miljö och djuretik är de tre vanligaste anledningarna till att svenskarna väljer att äta mer vegetariskt. Några vill byta ut allt kött medan andra vill öka mängden grönt på tallriken.

Vi kan göra skillnad i proteinskiftet och övergången till en mer hälsosam och klimatvänlig livsmedelsproduktion. Inom BAMA arbetar vi målmedvetet med att öka andelen veganska produkter i svårt sortiment.Växtbaserat Sverige

Vi är en del av Växtbaserat Sverige, en branschorganisation vars mål och syfte är att främja ökad konsumtion och produktion av växtbaserade
livsmedel. Läs mer om Växtbaserat Sverige och hur vi i Sverige kan ta en världsledande roll i produktionen av växtbaserade livsmedel.

engagemang i världen

Att allt hänger ihop blir särskilt tydligt i arbetet med hållbarhet. Det lokala och det globala, det lilla och det stora. Sverige och världen. Därför är vi glada att vi genom olika utvecklingsprojekt kan bidra till att göra livet lite bättre för familjer som lever under helt andra förutsättningar än vi gör här.

Bild på Solvatten
Solvatten – en solskenshistoria om rent vatten

Det är lätt att ta rent vatten för givet, men faktum är att miljarder människor saknar tillgång till säkert, rent vatten. BAMA samarbetar med Solvatten, en svensk innovation som renar vatten från skadliga mikroorganismer. Inga kemiska tillsatser, batterier eller filter behövs – bara solljus och värme. Hundratusentals människor i fyrtio länder, bland annat Uganda och Kenya, har fått ett bättre liv tack vare denna hushållsvattenlösning. Här kan du läsa mer om Solvattens viktiga arbete.

Produktion med minimal miljöbelastning

På våra produktionsanläggningar pågår flera olika initiativ som ska hjälpa till att minska vår miljöbelastning. Mycket handlar om att minimera energianvändningen, men också om att återanvända vatten och minska mängden avfall.

Solceller på taket

På taket till vår produktionsanläggning i Helsingborg finns en av stadens största solcellsanläggningar som varje år kan producera 430 000 kWh förnybar el. Det motsvarar elanvändningen från ungefär 290 lägenhetshushåll. All el som produceras används direkt in i vår produktion och kylning av lagerlokaler.

ETT AV VÅRA MÅL TILL 2030:

Elanvändningen i den egna verksamheten ska minska med 15 % (basår 2021).

Hantering av avfall

Vi vill verka för en ökad resurshushållning med minskade avfallsmängder som resultat. Det avfall som ändå uppstår ska hanteras enligt avfallshierarkin som förenklat innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand förberedas för återanvändning, i tredje hand materialåtervinnas och därefter gå till energiutvinning. Det sista alternativet är att deponera avfallet.

ETT AV VÅRA MÅL TILL 2030:

Inget matavfall ska gå till förbränning.

Minskad vattenanvändning

Råvarorna till våra salladsblandningar sköljs i flera steg för att ta bort jord, sten och grus, vilket kräver stora mängder dricksvatten. Vi arbetar för att minska vattenanvändningen och under 2021 inleddes ett projekt för att kunna återanvända vattnet genom flera steg av rening och filtrering. Om projektet faller väl ut kommer vi att kunna minska vår vattenanvändning avsevärt.

ETT AV VÅRA MÅL TILL 2030:

Vattenanvändningen i egna fabriker ska minska med 50 %.