TIETOA MEISTÄ

VASTUULLISTA VIHREÄÄ KASVUA

Pyrimme kaikessa toiminnassamme luomaan vastuullista vihreää kasvua. Tämä tapahtuu hyödyntämällä uusiutuvia luonnonvaroja, edistämällä kiertotaloutta sekä tarjoamalla hyviä ja turvallisia tuotteita.

 

Meille vastuullisuus on luonteva tapa elää ja kehittää kaikkea liiketoimintaamme.

 

Vaikka teemme paljon vastuullisuustyötä, kaikkea emme voi tehdä. Etenkään samanaikaisesti. Parhaimman hyödyn saavuttamiseksi olemmekin tunnistaneet neljä osa-aluetta, joihin keskitymme vuoden 2021 aikana. Nämä osa-alueet ovat: ruokahävikin vähentäminen, uusiutuvat luonnonvarat, ympäristöystävälliset pakkaukset ja eettinen raaka-ainetuotanto.

RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMINEN

UUSIUTUVAT LUONNONVARAT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET PAKKAUKSET

EETTINEN RAAKA-AINETUOTANTO

Färdigskuren sallad

VASTUULLISET PAKKAUKSET

Olemme siirtymässä kiertotalouteen, jossa kaikki resurssit käytetään tehokkaasti. Älykkäiden ja vastuullisten pakkausratkaisujen kehittäminen auttaa meitä vähentämään ruokahävikkiä.

VASTUULLISUUS KOKO KETJUSSA

Tärkeä osa vastuullisuustyötämme on sosiaalinen vastuu. Pidämme huolta ihmisten hyvinvoinnista koko tuotantoketjussamme ja meille terveelliset tavat sekä erityisesti ympäristöystävälliset ruokailutottumukset ovat tärkeä osa vastuullisuuden kokonaisuutta.

Bild på leende par i kök

TIETEESEEN PERUSTUVAT ILMASTOTAVOITTEET

Osana ympäristötyötämme tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme, tehostaa energiankäyttöämme ja siirtyä fossiilisesta energiasta uusiutuvaan energiaan. Konkreettisina tekoina olemme jo optimoineet kuljetuksiamme ja kasvattaneet fossiilittomien polttoaineiden osuutta. Ilmastotavoitteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja ovat Science Based Targets -ohjelman (SBTi) hyväksymiä.

LAATU JA ELINTARVIKETURVALLISUUS

Asetamme korkeat vaatimukset työn laadulle kaikilla toimintamme osa-alueilla. Vaadimme korkeaa laatua paitsi itseltämme, myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja toimittajiltamme. Varmistamme tuotteiden korkean laadun ja elintarviketurvallisuuden sitouttamalla ja kouluttamalla työntekijöitämme jatkuvasti.

BAMAN VASTUULLISUUSSTRATEGIA

Täältä voit lukea ja ladata BAMA-konsernin yleisen vastuullisuusstrategian.

VASTUULLISET PAKKAUKSET

Olemme siirtymässä kiertotalouteen, jossa kaikki resurssit käytetään tehokkaasti. Älykkäiden ja vastuullisten pakkausratkaisujen kehittäminen auttaa meitä vähentämään ruokahävikkiä.

VASTUULLISUUS KOKO KETJUSSA

Tärkeä osa vastuullisuustyötämme on sosiaalinen vastuu. Pidämme huolta ihmisten hyvinvoinnista koko tuotantoketjussamme ja meille terveelliset tavat sekä erityisesti ympäristöystävälliset ruokailutottumukset ovat tärkeä osa vastuullisuuden kokonaisuutta.

TIETEESEEN PERUSTUVAT ILMASTOTAVOITTEET

Osana ympäristötyötämme tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme, tehostaa energiankäyttöämme ja siirtyä fossiilisesta energiasta uusiutuvaan energiaan. Konkreettisina tekoina olemme jo optimoineet kuljetuksiamme ja kasvattaneet fossiilittomien polttoaineiden osuutta. Ilmastotavoitteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja ovat Science Based Targets -ohjelman (SBTi) hyväksymiä.

LAATU JA ELINTARVIKETURVALLISUUS

Asetamme korkeat vaatimukset työn laadulle kaikilla toimintamme osa-alueilla. Vaadimme korkeaa laatua paitsi itseltämme, myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja toimittajiltamme. Varmistamme tuotteiden korkean laadun ja elintarviketurvallisuuden sitouttamalla ja kouluttamalla työntekijöitämme jatkuvasti.

BAMAN VASTUULLISUUSSTRATEGIA

Här kan du läsa och ladda ned BAMA Gruppens övergripande hållbarhetsstrategi.