Ansvarsfull grön utveckling

Som ett av Nordens största företag inom frukt och grönt arbetar BAMA-koncernen för att säkra en hållbar matproduktion och för att skapa värde där vi verkar.

Ansvarsfull grön utveckling innebär att vi tar vårt samhällsansvar gentemot konsumenter, samarbetspartners och myndigheter och driver verksamheten på ett transparent sätt.

ETT AV VÅRA MÅL TILL 2030:

Alla leverantörer ska arbeta i linje med BAMA Nordics uppförandekod för leverantörer.

Uppförandekod för leverantörer

Vår verksamhet ska inte orsaka eller bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter. För att minska risken för brott mot de mänskliga rättigheterna och verka för goda arbetsvillkor, kräver vi att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod. Den bygger på internationellt erkända FN-ramverk och ILO-konventioner som gäller bland annat diskriminering, barnarbete, hälsa och säkerhet samt korruption. Vi kartlägger risker, för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer och genomför besök på plats för att säkerställa att detta efterlevs.

En trygg partner

BAMA Nordic ska vara en trovärdig affärspartner som respekterar de överenskommelser som ingåtts. För oss har goda och långvariga samarbeten alltid varit viktigt. Vi accepterar inga former av korruption och har en intern uppförandekod som tydliggör detta. Alla som arbetar på BAMA Nordic ska följa uppförandekoden, inklusive styrelsemedlemmar, inhyrd personal och andra som arbetar på uppdrag av BAMA Nordic.

BAMA Nordic Visselblåsarfunktion

Om någon misstänker oegentligheter inom vår verksamhet har vi ett webbaserat system som gör att man enkelt och säkert kan rapportera om detta. Här kan du läsa mer om vårt visselblåsarsystem

Hälsosamma vanor

Vi vill medverka till att fler äter mer av det gröna. Tyvärr visar undersökningar att stora delar av den svenska befolkningen inte får i sig tillräckligt med grönsaker och frukt idag (källa: Växtbaserat Sverige).

Det vi äter är en viktig pusselbit för bättre hälsa, men det är också en aktiv livsstil med fysisk rörelse. Vi samarbetar med flera olika idrottsevenemang som riktar sig till en bred målgrupp. Särskilt roligt och viktigt är det att försöka ge barn och unga en positiv inställning till rörelse och få dem att se det gröna som en självklar del av tallriken.

Händer som gör sallad
Helsingborg Marathon

Vi sponsrar Helsingborg Marathon som sedan starten 2014 vuxit till ett av Sveriges största maratonlopp. BAMA är huvudsponsor för barnens eget lopp, BAMA Kids Run, som går längs strandpromenaden och är slutspurten av maratonsträckan.

Vasaloppet

Det klassiska skidloppet har värderingar kring hållbarhet, miljö och hälsa som överensstämmer väl med vår vision; A fresher and healthier future. Med Vasaloppet ser vi också möjligheter att skapa engagemang hos kunder och leverantörer såväl som hos våra egna medarbetare. Samarbetet gäller både vinterveckan och sommarveckan där man kan delta i olika lopp i mountainbike och löpning. 

Samhällsengagemang

Att allt hänger ihop blir särskilt tydligt i arbetet med hållbarhet. Det lokala och det

globala, det lilla och det stora. Därför är vi glada att vi genom olika projekt kan bidra

till att göra livet lite bättre för människor som lever i utsatthet – både här i Sverige och

i resten av världen.

Stadmissionens matcentraler

BAMA Foods i Lindesberg och BAMA Fresh Cuts i Helsingborg samarbetar med Stadsmissionens matcentraler. Det innebär att överskottsprodukter som vi annars skulle ha slängt istället kan bli måltider, hamna i matkassar eller säljas i de sociala matbutikerna Matmissionen. Genom att skänka vårt överskott till matcentralerna bidrar vi till att minska vårt matsvinn och kan samtidigt vara med och hjälpa människor som lever i matfattigdom.

Solvatten – en solskenshistoria om rent vatten

Det är lätt att ta rent vatten för givet, men faktum är att miljarder människor saknar

tillgång till säkert, rent vatten. BAMA samarbetar med Solvatten, en svensk innovation som renar vatten från skadliga mikroorganismer. Inga kemiska tillsatser, batterier eller filter behövs – bara solljus och värme. Hundratusentals människor i fyrtio länder, bland annat Uganda och Kenya, har fått ett bättre liv tack vare denna hushållsvattenlösning. Här kan du läsa mer om Solvattens viktiga arbete.