VETENSKAPLIGA KLIMATMÅL

science based targets

Det finns många vägar att välja i klimatarbetet. Vi har anslutit oss till det globala klimatsamarbetet SBTi (Science Based Targets initiative). Det innebär att vi förbinder oss att sätta vetenskapligt förankrade mål för våra CO2e-utsläpp. I SBTi:s beräkningsmodell tar man hänsyn till alla steg i kedjan och det speglar hur vi tänker inom BAMA.

Målen ska vara i linje med vad vetenskapen menar är nödvändigt för att nå Parisavtalets mål om en temperaturhöjning ”well-below” 2 grader. Det innebär att vi senast år 2031 ska ha minskat vårt koldioxidekvivalentavtryck med 30 %. Som ett första steg under 2021 ansluts vår verksamhet som arbetar med färdigskuren sallad till initiativet. Ambitionen är att alla våra verksamheter ska vara anslutna senast 2023.

Några viktiga områden som vi arbetar med är att öka andelen materialåtervinningsbara förpackningar, att i ännu högre grad tänka på utsläppsfaktorer vid produktutveckling och att optimera våra transporter.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och United Nations Global Compact (UNGC). Här kan du läsa mer om SBTi och vilka företag världen över som anslutit sig: https://sciencebasedtargets.org

klimatberäkning av våra produkter

I samarbete med forskningsinstitutet RISE pågår ett arbete med att klimatberäkna våra produkter. Det gör vi för att bli mer precisa i arbetet med att reducera vår påverkan på miljön. I förlängningen blir det också ett viktigt verktyg för våra kunder och konsumenter, som enkelt kan se hur man kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att ersätta kött med ett växtbaserat protein.

VETENSKAPLIGA KLIMATMÅL

SCIENCE BASED TARGETS

Det finns många vägar att välja i klimatarbetet. Vi har anslutit oss till det globala klimatsamarbetet SBTi (Science Based Targets initiative). Det innebär att vi förbinder oss att sätta vetenskapligt förankrade mål för våra växthusgasutsläpp. I SBTi:s beräkningsmodell tar man hänsyn till alla steg i värdekedjan och det speglar hur vi tänker inom BAMA.

Målen ska vara i linje med vad vetenskapen menar är nödvändigt för att nå Parisavtalets mål om en temperaturhöjning väl under 2 grader. Det innebär att vi senast år 2031 ska ha minskat våra växthusgasutsläpp med 30 %. Som ett första steg under 2021 ansluts vår verksamhet som arbetar med färdigskuren sallad till initiativet. Ambitionen är att alla våra verksamheter ska vara anslutna senast 2023.

Några viktiga områden som vi arbetar med är att öka andelen materialåtervinningsbara förpackningar, att optimera våra transporter och att i ännu högre grad se på råvarornas klimatpåverkan och ta hänsyn till detta i vår produktutveckling.

 

Årlig sammanfattning 2020: -0,2%*

Scope 1: -95%

Direkta utsläpp från vår verksamhet som vi själva har kontroll över och därmed stor möjlighet att påverka, till exempel egna transporter och tjänsteresor.

Den stora minskningen kan förklaras med färre tjänsteresor p.g.a. pandemin. Vi kommer att ha fler digitala möten även i framtiden och när vi reser kommer vår bokningsportal att föreslå tåg som alternativ före flyg.

Scope 2: +/-0

Indirekta utsläpp som uppstår vid produktion, t.ex. elektricitet och fjärrvärme. Här har vi mindre möjlighet att påverka, men kan ta aktiva beslut för att påverka indirekt.

2019 bytte vi alla traditionella lysrör till LED-belysning i vår produktionsanläggning. Vi fortsätter att jobba mot våra delmål och hitta nya lösningar för att minska vår energiförbrukning.

Scope 3: +/-0

Övriga indirekta utsläpp från t.ex. avfall, bränsle, energi, distribution och inköp. Här hamnar oftast de största utsläppen, men det är också dessa som är svårast att påverka.

Vi ser tydligt att både avfall (-22%) och bränsle & energi (-65%) minskar. Två exempel på hur vi agerar för att minska utsläppen är att vi idag köper vårt emballage närmare Sverige än tidigare och att vi går över från laminatplast till monoplast som är materialåtervinningsbart.

Pandemin har haft en viss påverkan på resultat även i scope 3.

*Basår 2019

SBTi är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och United Nations Global Compact (UNGC). Här kan du läsa mer om SBTi och vilka företag världen över som anslutit sig: https://sciencebasedtargets.org

Klimatberäkning av våra produkter

I samarbete med forskningsinstitutet RISE pågår ett arbete med att klimatberäkna våra produkter. Det gör vi för att bli mer precisa i arbetet med att reducera vår påverkan på miljön. I förlängningen blir det också ett viktigt verktyg för våra kunder och konsumenter, som enkelt kan se hur man kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att ersätta kött med ett växtbaserat protein.