Hållbara förpackningar

Inom BAMA Nordic är förpackningens främsta uppgift att säkerställa produkternas kvalitet och hållbarhet och därigenom minska matsvinn.

Optimerad för varje produkt

En av våra främsta styrkor är att kombinera produkten med den mest lämpliga förpackningen. Olika produkter – vare sig det är en viss salladssort eller en färdigrätt – kräver olika förpackningslösningar och material för att hålla sig fräscha och välsmakande.

Anpassade för materialåtervinning

Vi strävar efter att använda förpackningar som går att materialåtervinna och att använda så lite material som möjligt. Vi följer aktivt utvecklingen och de senaste riktlinjerna så att våra förpackningar ska vara anpassade för att kunna materialåtervinnas i de etablerade insamlings- och återvinningssystemen. Vi vill även använda förpackningsmaterial av återvunnet eller förnybart material om möjligheten finns och – viktigast av allt – inte använda mer material än vad funktionen kräver. All materialanvändning har en påverkan på miljön.

BAMA Nordic Förpackningspolicy

När vi väljer en förpackningslösning utgår vi från vår förpackningspolicy. Om du vill läsa mer om våra riktlinjer och mål kan du ladda ner en PDF här: /länk/

ETT AV VÅRA MÅL TILL 2030:

Plastförpackningar som vi sätter på marknaden ska bestå av minst 50 % återvunnen eller biobaserad plast.